2011-06-15

Externa nyheter

Vindkraften ger jobb och pengar till bygden

Representanter för KD i Hälsingland skriver under Åsiktstorget i HelaHälsingland:
Hans Bovin och Bengt Gill verkar oerhört störda av att vi kristdemokrater försöker få folk att lyfta blicken ovanför den egna horisonten (11/6). Om vi lämnar deras hånfulla underbältesinvektiv bakom oss och återgår till sakfrågan, så blir det svårt att få bukt med klimatproblemen om vi inte av solidaritet med de folk som redan drabbas av klimatförändringarna lyfter blicken över horisonten.

Läs hela