2017-11-23

Externa nyheter

Vindkraften ger miljoner i byastöd

500 jobb under byggtiden och 7 miljoner kronor per år i bygdemedel efter driftstarten. Vindkraften förväntas ge stora lokala vinster.

Ett stort antal intressenter var på plats i Piteås stadshus när flera representanter från General electric, GE, var på besök för att berätta om sin kommande vindkraftspark med 179 verk i Markbygden.

 

Läs mer här