2012-04-10

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften har en viktig uppgift att fylla

Camilla Rosenberg, enhetschef Energimyndigheten, skriver på debatt i Västerviks tidning:

SNB-skribenten Mathias Bred för ett intressant resonemang i ledaren den 21 mars, som tar sin ansats i Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick. Vi vill dock påpeka att Energimyndigheten inte känner till något exempel där staten ”betalat en forskare för att räkna på nyttan av enorma vindkraftsparker uppe på luftflottor av zeppelinare”.

Läs hela