2016-06-14

Externa nyheter

Vindkraften har nu större kapacitet än kärnkraften

Vindkraftsinvesteringarna växte kraftigt under 2015 och kapaciteten nådde nya rekordnivåer. Med 432 GW totalt i världen har nu vindkraften större installerad kapacitet än kärnkraften, som har en kapacitet på 383 GW.

Läs mer