2011-01-25

Externa nyheter

Vindkraften har större potential

Jag instämmer i Bertil Berggrens slutsats (den 19 januari) att Sverige behöver billig och säker el.

Däremot håller jag inte med om att kärnkraften är svaret för framtiden. De svenska kärnkraftverken går på sista versen. Förra året levererade de sämst av alla kärnkraftverk i Europa och svenska elkonsumenter har denna vinter fått se konsekvenserna genom höjda elpriser. Valet nu är att satsa på ny kärnkraft eller förnyelsebar energi. Enligt SOM-insitutet vill 19 procent av svenskarna satsa mer på kärnkraft. Andelen som ville satsa mer på vindenergi är 80 procent.

Läs hela