2012-05-07

Externa nyheter

Vindkraften i Stockholms län kan fortsätta att växa

Två nya vindkraftverk togs under förra året i drift i Stockholms län och länet intar näst sista plats på Vindkraftslistan, som Svensk Vindenergi sammanställer varje år. Sammantaget hade länet sex vindkraftverk med en total effekt om 2,1 megawatt (MW) vid utgången av 2011 och Stockholms läns plats på Vindkraftslistan är oförändrad.

Läs hela