2010-12-21

Externa nyheter

”Vindkraften inte alls så dyr”

Ekonomen  Marian Radetzky och Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, hävdade för en tid sedan att subventionerna till Sveriges vindkraft motsvarade sex nya kärnreaktorer fram till 2035. Deras beräkningar fortsätter att dyka upp på olika håll trots att siffrorna slår fel med 250 miljarder och är totalt verklighetsfrämmande, enligt lektor Göran Sidén och Jonny Hylander, professor i energiteknik.

Läs hela