2019-05-02

Externa nyheter

Vindkraften kan snart stå för 25 procent av Sveriges elanvändning

Det går bra för vindkraften i Sverige. Investeringsboomen som sker just nu kommer att leda till en fördubbling av produktionen redan inom fyra år. Det innebär att vinkraften år 2022 kommer att stå för en fjärdedel av elanvändningen i Sverige, enligt Svensk Vindenergis nya prognos.

Under första kvartalet 2019 fattades investeringsbeslut motsvarande 1225 MW ny vindkraft i Sverige, en ökning med 550 MW jämfört med sista kvartalet 2018. Branschens prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från dagens cirka 19 TWh till omkring 38 TWh år 2022. Andelen el från vindkraft fördubblas – på bara fyra år. Det innebär en rekordhög investeringstakt i vindkraft.

Läs hela artikeln i Supermiljöbloggen