2012-02-20

Externa nyheter

Vindkraften lyfter föreningens ekonomi

En bostadsrättsförening kan med dagens elpriser sänka sina löpande elkostnader med nästan en fjärdedel genom att köpa andelar i vindkraftverk.

Läs hela