2012-03-22

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften måste få större utrymme

Pia Persson och Helena Nordström, projektledare Vindplats Göteborg, debatt i Göteborgs Posten:

Kerstin Lidbeck vänder sig mot tanken på en vindkraftsanläggning i Hake fjord. Området utreds för en eventuell vindkraftsetablering eftersom det är utpekat i Göteborg stads översiktsplan – och eftersom läget är mycket gynnsamt med tanke på goda vindförhållanden och den relativa närheten till fastlandet.

Läs hela