2018-04-23

Externa nyheter

Vindkraften ökar snabbt

…och nu varnar Svensk vindenergi för att elcertifikatsystemet riskerar att haverera. – Investeringsbesluten fortsätter att tas i rask takt.
Det är nu mycket brådskande med en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt, med hänsyn till alla investeringar, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk vindenergi.

Under det första kvartalet 2018 fattades beslut om investeringar i vindkraft i Sverige avseende 220 MW. Svensk vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021.

Energimyndigheten utreder just nu hur en stoppmekanism för det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020. Norge har i dag en tidsbaserad stoppregel som innebär att producenter av förnybar el kan få elcertifikat fram till den 31 december 2021.

Läs mer här