2017-05-29

Externa nyheter

Vindkraften på Gotland blåst av Svenska kraftnät

Lars Thomsson – vindkraftsamordnare, centerpolitiker med mera – borde inte ha blivit så överraskad av Svenska kraftnäts beslut att skrota planerna på en ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet.

Läs mer här.