2019-05-15

Externa nyheter

Vindkraften skapar arbetstillfällen i Ånge

Att vara ung idag i Ånge kommun, och även i andra inlandskommuner, innebär flera utmaningar. De som vill bo kvar, och även de som gärna vill komma hem igen, behöver ett jobb! Vad finns det att välja på idag? Vad kommer att finnas i framtiden? Vad ska jag skaffa för utbildning?

För Ånge kommunskulle den långsiktiga, hållbara vindkraftsutvecklingen skapa cirka 200 arbetstillfällen per år över fem år i Ånge kommun. Därefter cirka 85 årsanställningar per år under en drifttid på 25–30 år.

Att detta skulle göra stor skillnad för såväl medborgare och företag i kommunen behöver knappast understrykas.

Läs hela debattartikeln i Sundsvalls Tidning.