2011-05-18

Externa nyheter

Vindkraften slår nya rekord

Antalet ansökningar om att få bygga vindkraftverk fortsätter att slå nya rekord. Just nu finns omkring 450 planerade vindkraftverk i Jönköpings län, men erfarenheten visar att bara varannat verkligen blir av.

Läs hela