2019-08-22

Externa nyheter

Energimyndighetens korttidsprognos: Vindkraften spås fördubblas till 2022

I en ny korttidsprognos beräknar Energimyndigheten att sol-, vind- och bioenergi kommer ge lika mycket el som kärnkraften om fyra år. Samtidigt väntas ingen minskning av oljeberoendet.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen.