2016-08-12

Externa nyheter

Vindkraften tar höjd för ökad effektivitet

Med låga elpriser har utvecklingen av ny vindkraft gått trögt de senaste åren. Men om vindkraftverken byggs högre blir de mer lönsamma – och nu vill två bolag få sina tillstånd ändrade för att kunna bygga högre i Tanum.

Läs mer