2017-11-16

Externa nyheter

"Vindkraften utvecklas och ger minst koldioxidutsläpp – vår bästa energikälla för framtiden"

Vindkraften är den bästa energikälla vi har i dag. Det är den energikälla som ger minst koldioxidutsläpp sett till livscykel. Dessutom sker utvecklingen i en rasande takt, Tyskland byggde nyligen världens största vindkraftverk som mäter 246,5 meter när ett av bladen pekar rakt upp.
Energieffektiviteten för vindkraftverk har förbättrats tack vare bättre mjukvara, bättre hårdvara i form av nya material och möjligheten att bygga större vindkraftverk.

Läs mer här