2015-01-16

Externa nyheter

Vindkraften växer

Vindkraften växter snabbt på flera håll i världen. I Tyskland är förnybart för första gången större än brunkol och i Skottland har förnybar energi, främst från vind- och vattenkraft, gått om kärnkraften. Men någon vindboom kommer vi inte att se framöver, åtminstone inte i Sverige.

Läs hela