2012-04-04

Externa nyheter

Vindkraften växer kraftigt i Dalarna

Vindkraften växer kraftigt, speciellt i Dalarna, visar Energimyndighetens årsrapport, där antalet verk enligt den frivilliga vindkraftstatistiken på ett år ökade från 14 till 34 vindkraftverk i drift. Då finns inte det stora projektet 17 snurror på Fjällberget i Ludvika med.

Läs hela