2012-06-18

Externa nyheter

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Nu finns den fjärde syntesrapporten publicerad i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens kunskapsprogram Vindval. Rapporten är den första sammanställningen kring vindkraft och landlevande däggdjur hittills. En slutsats är att djurlivet kan såväl gynnas som missgynnas vid vindkraftetableringar.

Läs hela