2011-05-23

Externa nyheter

Vindkraftens historia och utveckling – del 2

Det har varit långt ifrån självklart att vindkraftverken skulle växa till dagens storlek och bli en energikälla att räkna med. Men i och med den snabba tillväxten, utvecklingen och den ökade konkurrensen kan energi från vindkraft konkurrera med andra energikällor både när det gäller ekonomi och teknik.

Läs hela