2012-02-09

Externa nyheter

Vindkraftens lågprisgiganter är på plats i Molkom

På en dryg månad har vindkraftverken i Molkom byggts klart och kommer att tas i bruk före invigningen den 29 februari. Då kan man tala om nyckelfärdigt!

Läs hela