2011-02-24

Externa nyheter

Vindkraftens möjligheter

Utbyggnad av vindkraft i vår region innebär förändringar men också möjligheter.

En klok etablering av vindkraft ska självklart ske med hänsyn till närboende, förändrad landskapsbild och turistnäringen. Allt måste vägas samman med det faktum att vindkraften är en del av framtiden. Utan vindkraft når vi inte det övergripande målet att skapa ett samhälle som är fritt från fossila bränslen. Vindkraften ger oss även en stärkt ekonomi och en stärkt image som en miljömedveten region.

Läs hela