2012-11-21

Externa nyheter

Vindkraftens möjligheter – Svensk utblick

På Svensk Vindenergis Vindkraftskonferens 21 november 2012 talade Anna-Karin Hatt, It- och energiminister

Vindkraftens möjligheter – Svensk utblick

Det talade ordet gäller!

För tio år, 2002, hände något väldigt viktigt på svensk elmarknad. Då skapades nämligen de gröna elcertifikaten. År 2002 beskrevs vindkraften som en ”framtida” och ”lovande” teknik. Då stod vindkraften för blygsamma en halv terawattimme av den svenska elproduktionen. Det räckte för att försörja omkring 25 000 eluppvärmda villor med el.

Läs hela