2017-10-30

Externa nyheter

Vindkraftpark godkänd av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har nu meddelat Blaikenvind att vindkraftverken från Dongfang nu uppfyller samtliga ställda krav.

Läs mer här.