2019-09-13

Externa nyheter

Vindkraftpark vid Lugnås stoppas

Mark- och miljödomstolen stoppar den planerade vindkraftparken i västra Kinneskogen.

Därmed upphävs tidigare tillstånd som beslutats av länsstyrelsens Miljöprövningsenhet.

Domen kan nu överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs nyheten i Skaraborgsbygden.