2018-02-19

Externa nyheter

Vindkraftpremie till Mariestad

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor i en ny vindkraftpremie till kommuner där nya vindkraftverk togs i drift under 2017. Mariestad är en av tio kommuner som får del av denna premie och föreslås få hela 20 miljoner kronor.

Läs mer här