2011-11-22

Externa nyheter

Vindkraftsägare vinnare när elpriserna stiger

Hög energiförbrukning gör de skånska lantbrukarna till förlorare i den nya elområdesuppdelningen. Men det finns också lantbrukare som tjänar på höjda elpriser. En av dem är Gert-Åke Noreson, som har investerat i två stycken vindkraftverk till sin gård utanför Trelleborg.

Läs hela