2013-05-13

Externa nyheter

Vindkraftsallians ska ta marknad

Prioritet nummer ett är att vi ska ta en högre andel svenskt i vindkraften. Nu sitter vi helt i knäna på utländska leverantörer. Vi ska bli nummer ett i Sverige och Norden när det gäller att tillhandahålla rätt kompetens och rätt produkter för att långsiktigt förstärka hållbarheten i vindkraftmarknadens alla affärsområden.

Läs hela