2014-05-21

Externa nyheter

Vindkraftsåterbäring till bygden

Ägarna av vindkraftparkerna i Askome och Väby har inrättat en fond, ur vilken föreningar i Vessige församling nu kan söka bidrag. Som granne till en vindkraftpark får du oftast inte ut nåt av den, annat än den olägenhet som du möjligen tycker att snurrorna innebär. Det är inte rätt tycker markägare i Vessigetrakten som arrenderar ut mark till vindkraft.

Läs hela