2018-01-24

Externa nyheter

Vindkraftsbolag gillade inte kommunens miljonavgift – kräver att den sänks till 30 000

Trekilen vind gillade inte att Strömsunds kommun tog ut en avgift på 940 680 kronor efter att ha gett bygget av 67 vindkraftverk startbesked och överklagade. Ärendet har nu gått genom Länsstyrelsen i Jämtlands län och Mark- och miljödomstolen.

Läs mer här