2012-10-24

Externa nyheter

Vindkraftsbolag lägger ner sin ansökan

Vindkraftsbolaget Onshore Videbäcksmåla AB drar tillbaka sin tillståndsansökan gällande tolv vindkraftverk i Torsås kommun. Bolaget är starkt kritiskt till ärendets hantering i mark- och miljödomstolen.

Läs hela