2013-02-25

Externa nyheter

Vindkraftsbolagen blir rättslösa

Sveriges Radio har uppmärksammat att många kommuner kräver ersättning för att tillstyrka vindkraftsetableringar. Diskussionen har främst handlat om ifall kommunerna har laglig rätt att begära ersättning för sin tillstyrkan eller inte. Vi vill lyfta frågan och ifrågasätta grunden för kommunernas anspråk; kommunernas tysta veto som skrivits in i Miljöbalken.

Läs hela