2012-01-09

Externa nyheter

Vindkraftsbolagen fortsätter att bygga ut

Förra året levererade de svenska vindkraftverken drygt 75 procent mer el än året före. Också i år kommer produktionen att öka kraftigt och vindkraftbolagen väntas fatta flera beslut om fortsatt utbyggnad.

Läs hela