2018-03-22

Externa nyheter

Vindkraftsbranschen har brist på tekniker

I den expansiva vindkraftsbranschen är oron stor för att man inte ska kunna rekrytera de tekniker som behövs. Därför välkomnar man en ny tvåårig YH-utbildning för servicetekniker inom förnybar energi, som nu startar i Piteå i Lernias regi.

Läs mer här