2012-11-10

Externa nyheter

Vindkraftsbranschen missnöjd med regeringsbeslut

Försvarsmakten måste peka ut områden där det ska vara fritt fram att bygga nya vindkraftverk, enligt ett regeringsbeslut, och bli bättre på att förklara hur vindkraftverk påverkar den egna verksamheten. Det är regeringens förslag för att lösa en konflikt mellan vindkraftbranschen och försvaret. Men Gunnar Fredriksson, vice vd vid Svensk vindenergi är inte nöjd.

Läs hela