2012-03-26

Externa nyheter

Vindkraftsbullret kan försvinna

Det går att lösa ett av vindkraftens stora problem; bullret. Den växande vindkraftparken har lett till allt fler klagomål från närboenden på oljud, men nu har forskare i Uppsala tagit fram en helt ny typ av vindkraft som i det närmaste är ljudlösa.

Läs hela