2017-07-28

Externa nyheter

Vindkraftsforskning gav Mattias Gradén doktorstitel

Den 17 november försvarade han sin avhandling ”Storskalig vindkraft i skogen – om rationell planering och lokalt motstånd” vid Högskolan Dalarna.
I avhandlingen bygger han vidare på sin tidigare licentiatavhandling om vindkraftsetableringar…

Läs mer här