2019-06-18

Externa nyheter

Vindkraftsforskning rustar branschen för snabbare omställning

​Sedan starten 2010 har Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum samlat och utvecklat kunskap i samarbete med industrin och utgör idag en kunskapsindustri inom svensk vindkraftsteknik. Forskningscentrumet har precis påbörjat sin tredje etapp och går nu mot större projekt i samarbete med flera discipliner. Flera av forskningsresultaten har väckt intresse utanför Sverige och man satsar nu på att bli en aktör även på den internationella arenan.

Läs artikeln på Chalmers.se.