2015-11-18

Externa nyheter

Vindkraftsindustrin skriker efter oljearbetare

Efterfrågan på arbetskraft inom vindkraftsindustrin kommer att öka den närmsta tiden. Och nu kan den krisande oljenäringen vara till hjälp.Det finns redan flera stora vindkraftsparker i Danmark och då fler planeras kommer behovet av arbetskraft att öka redan till våren.

Läs hela