2018-05-16

Externa nyheter

Vindkraftsinnovation vinner klimatpris

Världsnaturfondens pris Climate Solver är en utmärkelse som utvecklats för att stärka utvecklingen av teknik och affärsmodeller som dramatiskt kan minska koldioxidutsläppen och/eller öka energitillgången till de fattiga i världen.

Norsepowers vindkraft för stora fartyg är ett av dem.

Läs mer här