2013-01-10

Externa nyheter

Vindkraftsintressenter vill bygga testpark

En testpark där forskare och vindkraftsbolag kan testa vindkraftverk i arktisk miljö. Det är på gång där en projektgrupp sett ut fem tänkbara kommuner i Norrland för den testpark projektledaren Stefan Ivarsson hoppas vara på plats under 2014.

Läs hela