2020-02-04

Externa nyheter

Vindkraftsinvesteringarna slår rekord – ger billigare el

Investeringarna i vindkraft slår alla rekord och bidrar till att pressa elkundernas nota med mångmiljardbelopp årligen, enligt Svensk Vindenergi. En fördubbling av vindkraften väntar på bara tre år visar en ny prognos, men branschorganisationen varnar för kollaps i elcertfikatsystemet.

”Den blocköverskridande energiöverenskommelsen i juni 2016 blev startskottet för en investeringsvåg utan motstycke i svensk vindkraft. Sedan dess uppgår beslutade eller aviserade investeringar till hela 89 miljarder kronor”, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Enligt branschorganisationens nya, och ännu opublicerade kartläggning som Di tagit del av, blev 2019 ett nytt rekordår. Aldrig tidigare har så mycket ny vindkraftskapacitet byggts eller så mycket pengar satsats som under 2019. Under året installerades 447 nya kraftverk med en samlad effekt på 1 588 megawatt och normalårsproduktion på drygt 5 TWh, vilket var mer än dubbelt så mycket som 2018.

Läs artikeln i Dagens industri.