2021-03-11

Externa nyheter

Vindkraftsmöten sker utomhus i coronatider

När det planeras en vindkraftspark brukar det förekomma ett antal informationsmöten för bybor, något som coronapandemin satt stopp för. ”Det har varit en jobbig tid att inte kunna mötas fysiskt, för det är otroligt värdefullt när man jobbar med vindkraft och det är en etablering och en dialog”, säger Gabriel Dufveskog, projektansvarig för Håcksjönprojektet. De bjuder nu istället in till möten utomhus vid olika platser och tidpunkter.

Lyssna på SR