2014-08-20

Externa nyheter

Vindkraftspark för 600 miljoner byggs utanför Kristinehamn

Redan nästa år kan de första verken i vindkraftsparken utanför Kristinehamn vara i drift. Det är det norska företaget Scanergy som ska bygga för 600 miljoner kronor.  Det är det tyska försäkringsbolaget Allianz som finansierar och de kommer även att överta projektet när det är färdigbyggt.

Läs hela