2015-11-17

Externa nyheter

Vindkraftspark i Sörby ska anslutas till elnätet

Vindkraftsparken i Sörby i Hälsingland är nu aktuell med att bli ansluten till nätet. Ledningen på 30 kilometer går bland annat genom en vattentäkt och under Ljusnan – vilket kräver unika lösningar, enligt Ellevio som ansvarar för anslutningen.

Läs hela