2017-11-13

Externa nyheter

Vindkraftspark planeras på Mangslidberget

Vindkraftföretaget WPD planerar just nu för ett 30-tal vindkraftverk på Mangslidberget, fyra mil norr om Torsby.
Det är vindsnurror som kommer att var 250 meter höga men ligger långt från bebyggelse. Nu bjuds det in till ett samrådsmöte 13 november i Matilla, men redan nu har allmänheten kommit med synpunkter.

Läs mer här