2011-05-05

Externa nyheter

Vindkraftsparken Baltic 1 tas i bruk

Tysklands första kommersiella vindkraftpark till havs, Baltic 1, är nu i drift. Vindkraftparken består av 21 vindkraftverk, vardera med en kapacitet på 2,3 MW och en rotordiameter på 93 meter. Siemens Energy har byggt anläggningen, som ligger i ett område som omfattar cirka sju kvadratkilometer i Östersjön.

Läs hela