2013-09-27

Externa nyheter

Vindkraftsparken Kårehamn är nu invigd

Vindkraftsparken utanför Kårehamn på Norra Öland invigdes idag av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Halva Ölands elförbrukning producerar de sexton verken.

Se film