2013-05-17

Externa nyheter

Vindkraftsparken skapar 685 årsarbetstillfällen

Det mesta av det som sas vid invigningen av vindkraftsparken i Lemnhult har sagts förut. Men konsulten Erik Ronnle kom med en nyhet, när han berättade att parken skapar 685 årsarbetstillfällen i regionen.

Läs hela